Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.
Acreon (Goes)
 
Acreon is een onderwijs-zorgarrangement en biedt onderwijs en dagbehandeling aan leerplichtige jongeren. Jongeren die vanwege problemen binnen hun verschillende leefgebieden niet meer naar school gaan of niet meer terecht kunnen in het (speciaal) onderwijs. Acreon maakt jongeren opnieuw schoolrijp en werkt toe naar uitstroom richting vervolgonderwijs. Acreon zorgt ervoor dat onderwijs mogelijk wordt. Acreon zoekt:
 
 
(Vak)leerkracht L11 (1,0 fte)
 
Als leerkracht op Acreon breng je bij leerlingen competentie, autonomie en relatie tot ontwikkeling. Verder creëer je de randvoorwaarden voor een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je levert een bijdrage aan het nog beter neerzetten en ontwikkelen van een dekkend examenaanbod. Dit is deels door les te geven in een theorieklas en deels door les te geven in de keuken. In de keuken ga je aan de slag met het ontwikkelen van een praktijk- en examenprogramma voor de leerlingen.
 
 
Onderwijsassistent (0,8 fte)

De onderwijsassistent assisteert de leerkracht bij de lesgevende taak en de begeleiding van leerlingen, voert administratieve werkzaamheden uit en levert een praktische bijdrage aan het klassenmanagement.

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Esther Valckenier von Geusau, directeur op 0113-222326 of 06-53515470 of via e.valckenier@respont.nl.
Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.