Wij zijn op zoek naar een administratieve kracht die ervaring heeft in het onderwijs.

 

Het betreft een tijdelijke functie die in te vullen is tot de zomer met kans op verlenging.

 

Wie zoeken wij?

 • Administratief medewerker/ ondersteuning P&O/ secretaresse

 • Liefst voor 0,6-0,8 fte, minder uren is eventueel bespreekbaar

 • MBO niveau

 • Graag iemand met ervaring in het onderwijs

 • Graag iemand met ervaring met een personeelsinformatiesysteem (raet is een pre)

 • Een echte teamplayer die past binnen ons kleine maar hardwerkende team

 

Wat ga je doen?
 

Taken van de functionaris zijn:

Het uitvoeren van de administratieve taken binnen het stichtingsbureau

 • Beheer/inkoop kantoorartikelen en catering
 • Het registreren en archiveren van correspondentie, notities, vergaderstukken etc.
 • Het bijhouden en bewaken van planningen en termijnen
 • Het verzorgen van catering bij vergaderingen/besprekingen, m.n. op het stichtingsbureau
 • Het beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken
 • Ontvangst van gasten

  Het uitvoeren van ondersteunende taken specifiek t.b.v. de algemeen directeur zoals
 • Het verzamelen van managementinformatie voor de algemeen directeur
 • Het verzorgen van vergaderstukken en het maken van de notulen van vergaderingen/besprekingen en het eventueel verzorgen van daaruit voortvloeiende activiteiten
 • Het zelfstandig of vanuit concept verzorgen van correspondentie en andere administratieve werkzaamheden
 • Het onderhouden van contacten met het externen
 • Het (mede) organiseren van de bijeenkomsten op PPO DE LINK-niveau
 • ​Het maken van afspraken en het bijhouden van de digitale agenda

Het uitvoeren van ondersteunende taken t.b.v. P&O

 • verzuimdossiers bijhouden en verzorgen verzuimrapportage
 • Inplannen gesprekken en onderhouden contact met arbo arts
 • BHV organiseren en contact onderhouden met dienstverlener 
 • p-dossiers bijhouden en verder digitaliseren
 • verwerken P mutaties in RAET, 
 • bijhouden overzichten vervangingen
 • Het administratief verwerken van aanstelling- en ontslagakten
 • Het uitvoeren van administratieve mutaties P&O binnen het systeem van RAET
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie;
 • In voorkomende gevallen waarnemingssituaties verrichten van algemene taken binnen het stichtingsbureau

 

Ben je op korte termijn beschikbaar en ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Fenny Daud 0613119575 of solliciteer direct per mail met je CV en motivatiebrief naar info@klassekrachten.nl