Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.

OBS De Krijtmolen is een openbare school in de Molenwijk, Amsterdam Noord, met ruim 220 leerlingen en een enthousiast en deskundig team. Wij zijn trots op onze muticulturele samenstelling. Als school van de toekomst spelen we in de op de snel veranderende en 
digitale samenleving. over 30 jaar zijn er bijvoorbeeld banen die wij nu nog niet kennen. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis én vaardigheden belangrijk. We maken ons allereerst sterk voor een stevige basis: goede leerprestaties op 
het gebied van taal en rekenen in een veilig en positief klimaat. 

Wij leren kinderen om op een respectvolle manier met anderen en de omgeving om te gaan. Als school van de toekomst geven we Engels vanaf groep 1 en we zetten extra in op digitale geletterdheid. Dit doen we d.m.v. extra aandacht voor mediawijsheid, computervaardigheden, 
programmeren en multimedia. Vanaf groep 5 gebruiken alle kinderen een tablet of Chromebook. 

We besteden veel aandacht aan samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en het ontwikkelen van een positief kritische houding. 

Tijdens en na schooltijd laten we kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, zodat ze hun interesses en kwaliteiten kunnen ontdekken. 

Meer informatie over de school kunt u vinden op:
www.obsdekrijtmolen.nl 

Functie-eisen: Eigenschappen, kennis en houding personeel:
neemt verantwoordelijkheid, is pro-actief, vloet verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de klas en de school, levert hier een bijdrage aan en neemt initiatieven. Kan tot creatieve oplossingen komen. 
kan als leerkracht verschillende rollen inzetten, begeleider, coach en leider. 
werkt planmatig aan de verbeteringen van het onderwijs (HGW, PDCA). 
heeft een nieuwsgierige en onderzoekende houding, staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Richt de blik op buiten, kijkt kritisch naar eigen handelen, durft eigen handelen ter discussie te stellen. 
is digitaal vaardig en speelt in op mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen; computer vaardigheden, medioawijsheid, programmeren. Zet ICT in als middel om het onderwijs te verbeteren. Zorgt dat de digitale vaardigheden up-to-date zijn. 
is een teamspeler, werkt actief samen met leerlingen, ouders, collega's en externen. 
humor, houdt van een geintje en kan relativeren. 

Eisen:
in het besit van een PABO-diploma 
ICT-vaardig 
affiniteit met de doelgroep van de school 

Arbeidsvoorwaarden: Inschaling conform cao PO en goede secundaire arbeidsvoorwaarden! 

Sollicitatie informatie: AANVULLENDE INFORMATIE 

Natasja Spackler, directeur 

020-6311560 

n.spackler@innoord.nl 

SOLLICITEREN 

Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatie brief en CV, ontvangen wij graag uiterlijk 
maandag 4 juni . 

De sollicitatie moet gericht worden aan: Natasja Spackler, directeur 

Wijze van solliciteren graag per e-mail aan: n.spackler@innoord.nl 

Over de school:
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen. 
Innoord, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord, is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf 2 juni 2017 zijn we verder gegaan onder de naam Innoord. 

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie. 

Visie 
Ieder kind heeft een talent en e'lk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij. 

Missie 
De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is vooral een statement. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomt. Kinderen zijn de toekomst. 
Kernwoorden: Groepsleerkracht Amsterdam docent leraar

Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.