Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.

Heeft u oog voor mens en omgeving?

Vindt u een goede ontwikkeling belangrijk?

Gaat u graag samen met jongeren een uitdaging aan?

 

Het betreft een tijdelijke vacature als mentor van de lwoo klassen 1 en 2. Daarnaast geeft u deze klassen les in de vakken Nederlands, Engels wiskunde, biologie en natuurkunde. U mag ook op een gedeelte van de vacatureomvang reageren. Salariëring vindt plaats conform regeling cao vo.

Functie-eisen:

  • PABO- diploma behaald of in het bezit van een lesbevoegdheid voor één van de genoemde vakken
  • Teamspeler
  • Ervaring met het hanteren van verschillende didactische werkvormen
  • Ervaring met lesgeven aan en ondersteunen van leerlingen.

De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap. Medewerkers geven uit persoonlijke betrokkenheid bij het christelijk geloof mede gestalte aan de identiteit van de school. In uw brief of mail maakt u duidelijk op welke wijze u daaraan een bijdrage levert.

De brievenselectie vindt plaats op 12 maart 2018 en de eerste ronde sollicitatiegesprekken staat later die week gepland.

Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.