Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.

Voor het College Economie & Ondernemen zijn we op zoek naar een onderwijsleider (teamleider/ onderwijsmanager) voor het niveau 4 team International Business Stream (IBS) en Bank- en Verzekeringswezen. De branche Handel & Commercie wil naar alle betrokkenen kwaliteit uitstralen, passend binnen de context van de beroepen waartoe wij opleiden en binnen de kaders van de strategie van het Albeda College. Om dit te bereiken is het vanzelfsprekend dat je verantwoording wil afleggen voor eigen handelen en aanspreken, als professional, in je DNA zit. De functie vraagt om een dynamische en creatieve persoonlijkheid, die weet in te spelen op vragen van studenten en bedrijfsleven. Daarbij is ondernemend zijn een vereiste en worden binnen de branche Handel & Commercie de teams en studenten aangemoedigd dat ook te zijn.

De werkzaamheden worden verricht als onderwijsleider van een onderwijsteam binnen de branche Handel & Commercie van het Albeda College. Je geeft leiding aan een onderwijsteam van circa 20 medewerkers. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en uitvoering door het team alsmede het personeelsmanagement, de organisatie, de planning, de voortgang en het budgetbeheer. Het team is een multidisciplinair team in waar ontwikkeling van een gemeenschappelijk gedragen visie op pedagogisch/didactisch handelen momenteel de grootste prioriteit heeft. Tweede prioriteit is nauwgezette aandacht voor kwaliteit. Tenslotte is het doorontwikkelen van de opleidingen, zowel in relatie tot ontwikkelingen in de buitenwereld als in relatie tot innovatief vormgegeven onderwijsinhoud, van belang. Bij IBS worden studenten ook voorbereid voor een Engels diploma (BTEC) en worden zodoende dubbel gediplomeerd. Het onderwijs bij IBS vindt grotendeels in het Engels plaats en valt onder de Britse onderwijsinspectie.

Tevens draagt de onderwijsleider als lid van het managementteam bij aan de ontwikkeling van het onderwijs op brancheniveau. 10% Van de jaartaak ben je werkzaam als docent en wordt besteed aan specifieke onderwijstaken.
Je zoekt het bedrijfsleven voortdurend op om meerwaarde voor de teams en bedrijven te creëren, hierbij is de drive aanwezig om de vakkennis en vaardigheden op een hoog peil te zetten.

Wat heb je hiervoor nodig?

 • Je beschikt over brede theoretische kennis van het onderwijs
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied waarin binnen het team onderwijs wordt gegeven
 • Je hebt tevens kennis van het organiseren van onderwijskundige processen, financieel- en personeelsmanagement
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt een onderwijsbevoegdheid
 • Je hebt inzicht in groepsprocessen in het team en je bezit de vaardigheid in het bijsturen daarop
 • Je hebt ervaring in het leiden van teams en bent vaardig in het vertalen van beleid en externe ontwikkelingen naar plannen, werkprocessen en dienstverlening voor zowel de lange als de korte termijn
 • Je kunt goed omgaan met conflicten en dilemma’s
 • Je weet mensen te motiveren en spreekt mensen aan op houding en gedrag
 • Je voelt je verbonden met studenten
 • Je bent vaardig in het vormen van een (onderwijskundige) visie, beleidsontwikkeling en teamontwikkeling
 • Je bent creatief, je hebt lef en je bent besluitvaardig
 • Ook ben je in staat tot samenwerking met andere opleidingen, andere branches, het afstemmen van beleid en het maken van keuzes daarbinnen
 • Je beschikt over innovatief vermogen en kan onderwijs verbinden aan een veranderende buitenwereld.
 • Je bent pedagogisch didactisch sterk
 • Je beheerst de Engelse taal

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Luisteren; Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mededelingen van student én collega. Doorvragen, ingaan op reacties.
 • Groepsmanagement; Bevorderen van een positief groepsklimaat en samenwerking, waardoor deelnemers zich gesteund en gestimuleerd voelen in hun leerproces en het realiseren van hun (studie)loopbaandoelstellingen.
 • Presenteren; Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruik makend van ter zake doende middelen. Presentatie afstemmen op de behoeften van de groep/het publiek.
 • Plannen en organiseren (onderwijs); Doelen en prioriteiten aangeven en (mede) zorgdragen voor de beschikbaarheid van tijd, middelen en andere benodigdheden waarmee deelnemers activiteiten om hun leerdoelen te bereiken, efficiënt kunnen uitvoeren.
 • Resultaatgerichtheid; Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid tonen om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Kwaliteitsgerichtheid (onderwijs); Eisen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs en het eigen werk en daarnaar handelen.
 • Werkveldgerichtheid; Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied, binnen de praktijk/beroepspraktijk waarvoor deelnemers worden opgeleid en over voor deelnemers relevante leefwerelden. Deze informatie effectief toepassen in het eigen werk.
 • Creativiteit; Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.
 • Innovatief vermogen; Kansen zien en doorvertalen in het onderwijs

Een onderwijsleider onderscheidt zich door een groot organisatiebewustzijn, gevoel voor planning en organisatie, een sterk analytisch vermogen en een heldere oordeelsvorming. In je stijl van leidinggeven heb je oog voor de ontwikkeling van anderen en ben je kwaliteitsgericht. Je bent initiatiefrijk en creatief in je vak. Je bent transparant, zelfkritisch en bereid verantwoording af te leggen over je handelen.

 

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een brede, en daardoor interessante en uitdagende, functie waarbij je kans hebt leiding te geven aan en deel uit te maken van een team in ontwikkeling. Je komt de eerste periode, 01-05-2018 tot 30-04-2019, tijdelijk in dienst met de mogelijkheid om hierna in vaste dienst te komen.
Verder bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 8,33% eindejaarsuitkering, cafetariamogelijkheden; voorbeelden: fiets en contributie sportvereniging en diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Hierbij is de cao MBO leidend.

De procedure
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Een ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure. De gesprekken vinden plaats in de maand maart.

Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.