Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.
De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. Welkom bij Wellant! Met 175 opleidingen, 30 locaties en 4800 stagebedrijven in binnen- en buitenland staan onze 1300 docenten en medewerkers klaar om de aanstormende generatie vakmensen een plek in die nieuwe samenleving te geven. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met een soepele doorstroom tussen beide opleidingen. Wij staan voor modern, gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement. Met alle aandacht voor de persoonlijke groei en talenten van iedere leerling en student. Met kleinere scholen, waar iedereen elkaar kent en bedrijfsleven, regio en ouders actief samenwerken. En met een veelzijdige aanpak, waarin docenten, studenten en leerlingen samen die nieuwe wereld van nu en morgen verkennen en verbeteren. Wellant. Welbewust beter.

Voor onze locaties in Aalsmeer en Rijnsburg (Greenport) zijn wij op zoek naar een ondernemende senior opleidingsmanager.

De in- en externe veranderingen vragen om steeds verdergaande samenwerking. Samenwerking tussen school, overheid en bedrijfsleven, samenwerking tussen leidinggevenden en samenwerking tussen de professionals en de teams. Veranderingen die van invloed zijn op de functies van de 21ste eeuw, vragen om aanvullende en gebundelde kwaliteiten.

Om onze organisatie- en onderwijsontwikkeling optimaal te ondersteunen en tot een succes te maken, zoeken wij voor onze regio Greenpoort met de locaties Aalsmeer en Rijnsburg een senior opleidingsmanager. Wellantcollege mbo werkt over de locaties heen samen in het realiseren van krachtig groen onderwijs. Zo zijn er vakgroepen locatie overstijgend geformeerd en werken de senior opleidingsmanagers van 9 locaties samen in werkgroepen op de belangrijkste portefeuilles.

Profiel van de functie

Als senior opleidingsmanager bent eindverantwoordelijk voor het onderwijsproces binnen de locatie. U stemt samen met collega opleidingsmanagers de voorbereiding, ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijsproces af voor uw eigen regio. U profileert de locatie door middel van interne sturing en externe gerichtheid. Met uw blik naar binnen realiseert u een goede werksfeer en ondersteunt u de processen zoals (examen) resultaten en verzuim. Met uw blik naar buiten signaleert u kansen voor de regio en bent u in staat om op een creatieve wijze deze te verbinden met bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Uw focus zal hierbij onder andere komen te liggen op de gebieden bestuursakkoord de samenwerking tussen Wellant vmbo en Wellant MBO en de samenwerking tussen Wellant mbo en de regio.

Als senior opleidingsmanager vertaalt u de onderwijsstrategie naar het onderwijsbeleid. U vertaalt centrale beleidsplannen naar concrete onderwijsprogramma's voor de locatie en u vervult een voortrekkersrol in veranderingsprocessen. U stelt vast en geeft richting aan (meerjaren) plannen en taakstellingen voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid. U bent in staat om vernieuwingen van het onderwijskundig beleid te initiëren en te stimuleren. U treft beleidsvoorbereidingen en brengt advies uit aan de onderwijsdirectie omtrent de strategische doelen. U bent eerste aanspreekpunt bij escalaties en treedt op als trekker bij de ontwikkeling van het beleid op zeer complex en/of omvangrijke aandachtspunten, bedrijfsprocessen en/of disciplines. U legt verantwoording af aan de directie onderwijs.

Uw taken bevinden zich op de volgende 3 hoofdgebieden:

1. Lid MT:

 • het opstellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en verantwoorden van het teamplan; borgen van de goede kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs (aan de hand van doelen in het teamplan vertaald naar teams en vakgroepen);
 • bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen. Ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwing en/of - verbetering (volgens een jaarlijkse pdca-cyclus). In het kader hiervan: het veroorzaken van de benodigde beleidswijzigingen binnen verschillende beleidsgebieden (personeel, organisatie-inrichting, communicatie, financiën en huisvesting);
 • het opstellen van financieel beleid en daarbinnen uitvoering geven aan het formatiebeleid (effectief en efficiënt inzetten van medewerkers en middelen);
 • aansturing van de uitvoering van taken binnen diverse team-overstijgende portfolio's zoals b.v. kwaliteit, HRM en curriculumontwikkeling;
 • het mede vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van een regionale agenda samen met partners uit het bedrijfsleven en overheden.

2. Zorg dragen voor een goed verloop van de dagelijkse operationele processen:

 • dagelijkse aansturing van personeel en processen waaronder b.v.: planning en organisatie onderwijs, onderwijsverbetering en -innovatie, studentaangelegenheden en examinering.

3. Uitvoering geven aan personeelsbeleid. In het kader hiervan:

 • het voeren van selectie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • het voeren van verzuimgesprekken;
 • het uitvoeren van lesbezoeken en bijbehorende voortgangsgesprekken;
 • het aansturen en vormgeven van professionaliseringstrajecten.

Uw profiel

U heeft een opleiding op ten minste hbo-niveau en ten minste 5 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevend in het onderwijs, bij voorkeur binnen het mbo (affiniteit met het groene onderwijs is een pré). U kunt aantonen succesvol uitvoering te hebben gegeven aan de taken zoals hierboven omschreven.

Uw sterke kanten bevatten een goede balans in:
 • organisatorisch vermogen in dagelijkse gang van zaken;
 • zicht houden op de grote lijnen;
 • helderheid, koersvastheid - flexibiliteit;
 • open en direct zijn - professionele afstand bewaren;
 • verantwoordelijkheid nemen - verantwoordelijkheid laten;
 • zelfstandigheid - samenwerken;
 • krachtig waar het moet - zacht waar het kan.
U beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs.

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 0,8 - 1 fte FTE
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk

Wat bieden wij

Binnen de kleinschalige opzet is er aandacht voor de leerling als individu. Er wordt veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. Opleidingsmanagers bieden wij een ontwikkeltraject op maat, met intervisie, training en coaching. De opleidingsmanagers werken regionaal intensief samen binnen een constructief en laagdrempelig managementteam. Er worden marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waarbij de CAO mbo van toepassing is. De functie is gewaardeerd in schaal 13.

Procedure

U kunt uw motivatiebrief en CV verzenden via ons online recruitmentsysteem. Over het verdere verloop van het selectieproces wordt u z.s.m. geïnformeerd. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Irene van den Berg HR Adviseur, tel. 06-23125048.
Sorry, deze vacature is helaas niet meer beschikbaar! Klik hier voor onze actuele vacatures.