Vacature omschrijving

Godelindeschool Vereniging is op zoek naar een bevlogen leerkracht bewegingsonderwijs!

Algemeen
GODELINDESCHOOL
Mozartlaan 6
1217CN Hilversum
Tel.: 035 624 22 20
Email: directie@godelindeschoolhilversum.nl

Sollicitaties kunt u richten aan A.D. Sijtsma, directeur/bestuurder.
Uiterste datum van reageren is 10 juli 2019.
Startdatum 1 september 2019.
(WTF 0.5700)


De kwaliteiten van onze nieuwe collega laten zich het beste omschrijven als;
• Je hebt overzicht over de groep maar tegelijkertijd oog voor het individuele kind.
• Je voert een goed ‘klassenmanagement’.
• Je wilt samenwerken en werken aan vernieuwing in teamverband.
• Je bent consequent, warm en vriendelijk.
• Je werkt met plezier, enthousiasme en humor.
• Je begeleidt de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

De Godelindeschool

De Godelindeschool hanteert hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van het onderwijs. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de zorg voor de leerlingen, de inhoud en organisatie van het onderwijs, de professionaliteit van de leerkrachten en de betrokkenheid van de ouders.
Ons onderwijs vindt plaats vanuit een monumentaal, karakteristiek schoolgebouw met prachtige lokalen. Daarnaast beschikken wij over een prachtig gymlokaal dat aan de school grenst. Wij zijn een éénpitter met ouders die samen met de directie het bestuur vormen. Wij varen een eigen koers waarbij plaats is voor sociaal en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Naast de reguliere vakken is er bij ons plaats voor vakleerkrachten op het gebied van gym, dans, drama, muziek en handvaardigheid. Het team wordt gecompleteerd met een RT’r en een professionele docent voor de plusgroep bij ons op school.
De denominatie van onze school is ‘Algemeen Bijzonder Onderwijs’. Alle ouders zijn lid van onze school en 2 keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij het bestuur en directie een toelichting geven op het gevoerde beleid.
Goed om te weten:
We verwachten een actieve bijdrage bij sportevenementen (de laatste 4 jaar 2 maal Nederlands voetbalkampioen schoolvoetbal) en ondersteuning van de sportcommissie die meerdere acties op jaarbasis organiseert. Ben je daarnaast technisch en creatief dan is de ondersteuning van de leerkracht van groep 8 voor jou een geweldige uitdaging. Twee hoogtepunten die elk jaar terugkeren zijn het Kamp in Vierhouten en de eindmusical van onze schoolverlaters!

Spreekt deze omgeving je aan en denk je ons team te kunnen versterken, dan nodigen we je uit contact met ons op te nemen.