Zeg dag tegen pesten!

Geplaatst: 19 Apr 2016

Categorie: Nieuws

Zeg dag tegen pesten! | Klassekrachten

Bijna 11 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs is de afgelopen drie maanden gepest. Dat betekent dat in elke klas van 27 leerlingen er gemiddeld drie worden gepest. 

Dat blijkt vandaag uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door alle 25 GGD'en in Nederland en het RIVM.

Onder pesten verstaat het RIVM schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Ruim 5 procent van de jongeren stelt dat zij in de afgelopen drie maanden ook slachtoffer geweest zijn van cyberpesten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongens twee keer zo vaak pesten als meisjes, terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school. Meisjes zijn wel vaker slachtoffer van cyberpesten dan jongens. 

Pesten om populair te worden of blijven

Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Pesten blijkt een effectieve manier te zijn voor leerlingen om populair te worden of te blijven. Dat concludeert Rozemarijn van der Ploeg in haar proefschrift. De promovenda onderzocht de emotionele en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest worden en verdedigen op de basisschool. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen. 

De algemene conclusie van het onderzoek is dat sociale status een belangrijke rol speelt bij pesten, gepest worden en verdedigen. “Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Voor vervolgstudies is het essentieel om te onderzoeken hoe de verworven inzichten over de emotionele en sociale processen het best toegepast kunnen worden in anti-pestinterventies”, aldus Van der Ploeg.

Landelijke dag tegen pesten

Jaarlijks is het op 19 april de Landelijke Dag tegen Pesten. Ieder jaar komt Stop Pesten Nu! weer volop in actie om van jong tot oud mensen bewust te maken van hun eigen gedrag. Om dit te bereiken verzorgen zij onder andere voorlichting, gastlessen, workshops en campagnes op o.a. scholen, sportclubs, het werk, bejaardentehuizen, Korps Mariniers en nog veel meer. Bekijk de website om te zien wat jij kunt bijdragen!

Ga naar het overzicht