Nieuws

Verkenner moet problemen oplossen met flexwet

De politicus Jacques Tichelaar wordt de verkenner die in het bijzonder onderwijs moet zoeken naar oplossingen voor de problemen met tijdelijke leerkrachten. …

Geplaatst: 02-12-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Tekort aan docenten stijgt.

Het tekort aan leraren wordt steeds nijpender. Dit jaar werden er bijna 12.000 docenten gevraagd op vacaturesites, terwijl er vorig jaar nog bijna 8500…

Geplaatst: 01-12-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Ongekend succes voor meester Jesper

Ongekend succes voor meester Jesper Hesseling uit Beuningen: de muziekafspeellijst op Spotify die hij jaren geleden voor zichzelf startte heeft nu…

Geplaatst: 16-11-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Speciaal team gaat scholen helpen: Meer les, minder administratie

Scholen krijgen volgend jaar hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. De minister en staatssecretaris…

Geplaatst: 16-11-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Onderwijsdebat maakt rol leraar duidelijk in onderwijskwaliteit

Op donderdagavond 1 december vindt er een onderwijsdebat plaats over kwaliteit, professionele ruimte en verantwoording. Het debat biedt concrete handvatten…

Geplaatst: 11-11-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Organisaties werken aan betere aansluiting voortgezet en hoger onderwijs

Omdat bijna een derde van de studenten op hogescholen en universiteiten uitvalt of wisselt van studie na zijn eerste jaar, moet de aansluiting tussen…

Geplaatst: 03-11-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Docenten vermijden ICT in de les

Docenten maken vaak geen gebruik van de ict-mogelijkheden in de klas, zoals digitale lesmethoden of hulpmiddelen, uit onzekerheid. Ze zijn bang dat hun…

Geplaatst: 03-11-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag voor het wetsvoorstel lerarenregister gestemd. Kamerfracties hebben echter wel aanzienlijke verschillen…

Geplaatst: 12-10-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Negen op de tien leraren kopen zelf hun lesmateriaal

Het op eigen kosten aanschaffen van lesmateriaal blijkt onder basisschoolleraren de gewoonste zaak van de wereld. Negen op de tien leerkrachten kopen zelf…

Geplaatst: 30-09-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Kabinet zet in op gelijke kansen en maatwerk in het onderwijs

De thema’s kansengelijkheid en onderwijs op maat lopen als een rode draad door de onderwijsbegroting voor 2017. Kinderen moeten dezelfde kansen…

Geplaatst: 21-09-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Meerderheid scholen betrekt leerlingen bij sollicitaties docenten

Een ruime meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs (84 procent) betrekt leerlingen bij de evaluatie en sollicitatie van docenten.

Geplaatst: 14-09-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Veertigurige werkweek blijft nog wennen voor veel scholen

De veertigurige werkweek in het primair onderwijs bestaat sinds augustus een jaar. De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet dat dit op veel scholen nog niet…

Geplaatst: 13-09-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Scholen lokken leraren naar Randstad met extraatjes

Scholen in de Randstad kampen met een lerarentekort. Er studeren te weinig bevoegde leraren af en in de meeste steden groeit het aantal leerlingen. Om…

Geplaatst: 25-08-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Acht van tien ouders tevreden over aanbod van scholen

Verreweg de meeste ouders van kinderen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn tevreden over het aanbod van scholen waaruit zij kunnen kiezen.…

Geplaatst: 22-08-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Staatssecretaris Dekker trekt beurs voor zomerscholen

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt in 2017 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen. Tot voor kort hadden de meeste leerlingen die…

Geplaatst: 27-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Afspraken Participatiewet eerste periode ruimschoots gehaald

Werkgevers in de markt- en overheidssector hebben sinds 1 januari 2013 ruim 21 duizend banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is ruim…

Geplaatst: 26-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Vrees voor tekort aan leraren

Na jaren zijn er weer banen beschikbaar in het basisonderwijs. Sommige schoolbesturen vrezen zelfs voor een tekort aan leerkrachten. Veel oudere leerkrachten…

Geplaatst: 26-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Inspectie pleit voor doorgaande leerroute tussen lerarenopleiding en praktijk

De Inspectie van het Onderwijs roept minister Bussemaker op om te komen tot een structurele, systematische aanpak van een doorgaande professionaliseringsroute…

Geplaatst: 19-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Scandinavië overweegt leerplicht voor ouderen

Geen houten schoolbank meer. Geen rode pen door je tentamen. Veel 16-jarigen slaken een zucht van verlichting als zij voorgoed van de leerplicht ontheven…

Geplaatst: 12-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Wetsvoorstel voor vergemakkelijken samenwerken openbare en bijzondere scholen

Staatssecretaris Dekker maakt het makkelijker voor openbare en bijzondere scholen om samen te gaan. Dat is de strekking van het wetsvoorstel 'Samen…

Geplaatst: 11-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Animatiefilmpje voor promoten inclusief onderwijs

De PO-Raad, de VO-Raad en het expertisecentrum voor speicaal onderwijs LESCO hebben gezamenlijk een animatiefilmpje gemaakt waarin zij uitleg geven over…

Geplaatst: 06-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Kleine scholen mogen christelijk én openbaar onderwijs geven

Kleine scholen die samengaan mogen in de toekomst zowel christelijk als openbaar onderwijs geven. Op dit moment moeten scholen na een fusie nog kiezen…

Geplaatst: 05-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Kamer wil meer vaart in passend onderwijs

In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Dat stelde staatssecretaris Dekker gisteren opnieuw…

Geplaatst: 01-07-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Zorgen hogere salarissen en minder werkuren voor betere docenten?

Het aantrekken van frisse en gemotiveerde mensen om les te gaan geven is in veel landen een uitdaging. Als oorzaak hiervan is vaak het lage salaris te…

Geplaatst: 21-06-2016

Categorie: Nieuws

Lees

Scholieren: docent snapt ict niet

Middelbare scholieren zijn over het algemeen tevreden over hun school, het lesaanbod en de docenten. Maar de ict-kennis van de leraren, daar kan nog wel…

Geplaatst: 20-06-2016

Categorie: Nieuws

Lees