PvdA wil half miljard extra voor onderwijs

Geplaatst: 12 Jul 2019

Categorie: Nieuws

PvdA wil half miljard extra voor onderwijs | Klassekrachten

Volgens Lodewijk Asscher moet er 580 miljoen extra euro worden vrijgemaakt om de achterstanden in het onderwijs in te lopen. Als er geen extra geld komt dan dreigt de PvdA in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting te stemmen.

Loonkloof
Ongeveer 560 miljoen euro van het extra geld moet gebruikt worden om het verschil in lonen tussen het basis- en het voorgezet onderwijs te verkleinen. Volgens Asscher kan het onderwijs aantrekkelijker worden gemaakt door een beter loon te bieden aan de leraren. Hierdoor kan het lerarentekort verkleind worden.

Speciaal onderwijs
Het grootste deel van het extra geld moet volgens Asscher dus de loonkloof verkleinen. De overige 20 miljoen euro zou volgens Asscher moeten worden besteedt aan het speciaal onderwijs.

Lerarentekort
Het lerarentekort zorgde er vorig jaar voor dat het kabinet 700 miljoen euro extra vrij heeft gemaakt voor het onderwijs. Echter neemt het lerarentekort volgens Asscher nog steeds toe. “Een deel van het geld is naar vermindering van de werkdruk gegaan, maar er is ook veel geld weggesijpeld.

Wat nu?
Of het voorstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dat is nog onbekend. Het kabinet heeft momenteel geen meerderheid meer in de Eerste Kamer, dus het heeft steun nodig van de andere partijen.

Ga naar het overzicht