Kinderen hebben op basisscholen geen gelijke kansen

Geplaatst: 21 Jun 2019

Categorie: Nieuws

Kinderen hebben op basisscholen geen gelijke kansen | Klassekrachten

Kinderen op basisscholen hebben geen gelijke kansen. Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en ABN AMRO Foundation.

Achtergrond
De onderzoekers vroegen 283 leerkrachten, begeleiders en schoolleiders naar hun ervaringen van de kansen van basisschoolleerlingen. Van de ondervraagde leerkrachten in armere wijken ziet 93%  vaak kinderen met problemen in de klas. In reguliere wijken is dit 59%.

Taalachterstand
Uit het onderzoek blijkt dat 87 % van de leerlingen in achterstandswijken een taalachterstand heeft tegenover 23% in reguliere wijken. In de gemiddelde wijken krijgt 69 % ondersteuning vanuit het gezin. Volgens de leerkrachten is dit in achterstandswijken 10%.

Inspectie voor het Onderwijs
De Inspectie voor het Onderwijs waarschuwde onlangs ook al voor ongelijke kansen. Dit werd deels verklaard door het lerarentekort. Het tekort aan leraren heeft een invloed op de kwaliteit van het onderwijs. En dat tekort treft juist scholen waar leerlingen het toch al moeilijk hebben, zoals scholen met veel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Daardoor is het lerarentekort ook een bedreiging voor gelijke kansen, stelt de inspectie. In het basisonderwijs verwacht de inspectie over vier jaar een tekort van ruim 4000 fulltime leraren, dat aantal kan oplopen in 2028 tot ruim 10.000.

Ga naar het overzicht