Extra miljarden leidden niet tot meer resultaten

Geplaatst: 28 Jun 2019

Categorie: Nieuws

Extra miljarden leidden niet tot meer resultaten | Klassekrachten

De extra miljarden die het parlement aan het kabinet ter beschikking heeft gesteld, leidden het afgelopen jaar nog niet tot veel resultaten. Volgens de Algemene Rekenkamer komt dit doordat investeringen nu eenmaal tijd kosten en doordat het door de krappe arbeidsmarkt niet meevalt extra leraren, agenten, ouderenverzorgers, cipiers en commando's te vinden.

Onderzoek
De Algemene Rekenkamer onderzocht hoe het extra geld wordt besteed en of dat doeltreffend is. Dit deden ze bij de zorg, Defensie, het basisonderwijs, politie en Rijkswaterstaat. Er werd gekeken naar de plannen voor verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, de intensiveringen bij Defensie, politie en UWV en de inzet van gelden voor verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs.

Resultaten
Uit het onderzoek zijn opmerkelijke resultaten gekomen. Waar besloten was meer te investeren, bleek in de praktijk dat dit niet altijd werd waargemaakt. Waar besloten was geen extra geld uit te geven, ging de dienstverlening van het Rijk soms achteruit. Een tegenstrijdigheid, die door de Algemene Rekenkamer verklaart wordt uit taakstellingen en bezuinigingen van de voorgaande jaren.

Personeelstekort
Er zijn te weinig leraren, agenten, ouderenverzorgers, gevangenisbewaarders, verplegers, commando’s, ingenieurs, IT-specialisten en inkopers. In veel gevallen zijn er meer mensen die met pensioen gaan of switchen van baan, waardoor er minder mensen bijkomen dan er weggaan. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het gezien de krapte op de arbeidsmarkt de vraag is of het benodigde personeel gevonden gaat worden. Op die waarschuwing gaat het kabinet niet in.

Ga naar het overzicht