Verzoek voor meer geld primair onderwijs

Geplaatst: 25 Mrt 2019

Categorie: Nieuws

Verzoek voor meer geld primair onderwijs | Klassekrachten

Het primair onderwijs kampt al voor langere tijd met een structureel lerarentekort. FNV Landelijk onderhandelaar primair onderwijs Rob Huijskens is hier heel duidelijk over: ‘Willen we het tekort structureel oplossen, dan moet het kabinet meer geld in de arbeidsvoorwaarden stoppen.’

Nieuwe cao-afspraken
‘Het grootste knelpunt voor een nieuwe cao voor basis- en speciaal onderwijs ligt niet bij vakbonden of werkgevers, maar bij het kabinet’, zegt Huijskens. Op 1 maart liep de huidige cao primair onderwijs af, zonder dat er uitzicht is op een nieuw akkoord. Daarom liepen de huidige afspraken gewoon zonder nieuwe aanpassingen door. Voor de vakbonden en werkgevers genoeg reden dus voor het schrijven van een brief aan de Tweede Kamer. In de brief werd verzocht om een landelijke wervingscampagne op te stellen en werd gevraagd om meer geld zodat alle werknemers, onderwijsondersteuners, leraren en schoolleiders een eerlijk en rechtvaardig salaris ontvangen.

Lopende onderzoeken
Momenteel praten bonden en werkgevers over diverse onderwerpen die ook belangrijk zijn voor een nieuwe cao. Zo zijn er de afgelopen periode gesprekken geweest met onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers et cetera. Tijdens deze gesprekken is gekeken naar veranderingen binnen de werkzaamheden. Het is de bedoeling om uit te zoeken of dat consequenties heeft voor het salaris wat hiertegenover staat. Bovendien is er momenteel ook een onderzoek naar de positie en beloning van leidinggevende functies. Beide onderzoeken vragen veel tijd en het is nog niet bekend wanneer de resultaten binnen zijn en worden gepubliceerd.

Actie voeren op 15 maart
Tot op heden is er nog geen toezegging naar aanleiding van de brief. Tot nu toe is er ook nog geen antwoord gekomen op het ultimatum van de bonden om meer geld toe te zeggen. Hierdoor staat het actievoeren en staken op 15 maart nog gewoon op de planning.

Ga naar het overzicht