Lerarenopleiding op de schop in de strijd tegen het lerarentekort

Geplaatst: 03 Dec 2018

Categorie: Nieuws

Lerarenopleiding op de schop in de strijd tegen het lerarentekort | Klassekrachten

Lerarenopleidingen moeten flink op de schop om het vak van de leraar aantrekkelijk te houden en het lerarentekort terug te dringen. Daarnaast moeten leraren zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs les kunnen geven. Dat adviseert de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer.

 

Eén opleiding

Eerst opgeleid worden als basisleraar en daarna pas specialiseren. Studenten gaan dan niet meer naar de pabo of volgen niet meer een specifieke vakopleiding voor de middelbare school, maar er is dan slechts één opleiding voor alle leraren.

 

Specialisatie

Als basisleraar kunnen leerkrachten nog niet volledig voor de klas staan. Daarvoor moet er eerst een cluster worden gevolgd, zoals het cluster ‘jonge kind’ of ’10 tot 14 jarigen’. Een leraar met het laatstgenoemde cluster kan dan lesgeven in de bovenbouw van de basisschool als in de brugklassen op de middelbare school. Met een verdere specialisatie kan de leraar ook lesgeven in de bovenbouw van een middelbare school.

Dit soort specialisaties moeten er ook komen voor leraren in het voorgezet onderwijs. Als een leraar zich heeft bekwaamd in de bètavakken moet diegene wiskunde, natuurkunde én scheikunde kunnen geven. Volgens de Onderwijsraad wordt het beroep van de leraar afwisselender en aantrekkelijker als zij meerdere vakken kunnen geven.

 

Lerarentekort
Als de politiek niet ingrijpt hebben we over tien jaar een tekort van ruim 11.000 leerkrachten in het basisonderwijs. Volgens de Onderwijsraad worden nu vooral maatregelen genomen om meer leerkrachten in het onderwijs te krijgen en zijn die maatregelen niet zozeer gericht op de kwaliteit van de leerkrachten. Om deze reden pleit de Onderwijsraad voor een herinrichting van de lerarenopleidingen.

 

Ga naar het overzicht