Lerarentekort leidt tot toename aanmeldingen voor de pabo

Geplaatst: 08 Aug 2018

Categorie: Nieuws

Lerarentekort leidt tot toename aanmeldingen voor de pabo | Klassekrachten

Goed nieuws voor alle basisscholen! Jarenlang daalde het aantal inschrijvingen voor de pabo, maar voor komend schooljaar is het aantal aanmeldingen flink gestegen. Zullen de vollere collegebanken ervoor zorgen dat in de toekomst het lerarentekort wordt teruggedrongen?

 

Nijpend lerarentekort
Het lerarentekort is de afgelopen tijd flink in de media geweest. En terecht! Na de zomervakantie dreigt in het primair onderwijs een tekort van maar liefst 1300 leraren. Als er niets verandert loopt dit tekort op tot ruim 4000 fte in 2020 en 11.000 fte in 2027. Dat zijn alarmerende cijfers. Het grote tekort aan leraren heeft namelijk een groot negatief effect op de kwaliteit van het onderwijs.

Aantal aanmeldingen
Gelukkig werpen de berichten in de media over het lerarentekort zijn vruchten af. De voltijdvariant van de pabo mag het komende jaar 11% meer studenten verwelkomen dan vorig jaar. Ook de deeltijdopleidingen en zij-instroomtrajecten zijn populairder dan afgelopen schooljaar. De deeltijdvariant van de pabo kreeg 30% meer aanmeldingen en het aantal aanmeldingen voor een zij-instroomtraject verdubbelde maar liefst.

Helaas, de toename van het aantal aanmeldingen voor de pabo’s zorgt er niet ineens voor dat het lerarentekort verdwijnt. Als de groei op de pabo’s doorzet kan het tekort in de toekomst wellicht lager uitvallen. Het is in ieder geval een kleine stap in de goede richting!

 

 

Ga naar het overzicht