Tekort van 1300 leraren in het primair onderwijs

Geplaatst: 24 Jul 2018

Categorie: Nieuws

Tekort van 1300 leraren in het primair onderwijs | Klassekrachten

Na de zomervakantie dreigt in het primair onderwijs een tekort van 1300 leraren. Waar de meeste schoolbesturen voorgaande jaren hun bezetting voor de zomervakantie geregeld hadden, hebben zij dit jaar de grootste moeite om hun formatie rond te krijgen. Meer van de helft van de schoolbesturen heeft nog onvervulde vacatures. 

Kwaliteit van onderwijs
Het grote tekort aan leraren heeft een negatief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Klassen worden alsmaar groter en schoolbesturen vrezen dat zij bij gebrek aan leraren de leerlingen naar huis moeten sturen. Daarnaast groeit de werkdruk voor leraren en hebben zij minder tijd en aandacht voor leerlingen. 
 
Maatregelen
Uit een peiling van de PO-raad onder schoolbesturen in het primair onderwijs blijkt dat zij meerdere maatregelen nemen om het lerarentekort op te vangen. Zo worden parttime leraren gevraagd om meer te werken en worden er extra onderwijsassistenten en leraren in opleiding ingezet. 
 
Structurele oplossing
Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, geeft aan dat we kampen met een groot probleem waar niet alleen de leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Volgens Den Besten moet er op korte termijn een oplossing komen en roept zij het kabinet op om samen met het onderwijs structurele oplossingen uit te werken. “We moeten andere doelgroepen gaan opleiden, zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren”, aldus den Besten. 
 
Invalpool
Heeft u uw team voor komend jaar al op orde? Mocht u nog gaten hebben in de bezetting, kunt u altijd gebruik maken van de invalpool van Klassekrachten. Wij beheren zo nodig uw gehele invalpool. Dit kan met leraren die specifiek bij ons staan ingeschreven, maar ook met leraren die rechtstreeks, al dan niet bovenschools, bij u in dienst zijn. Zijn er onvoldoende leraren ingeschreven? Dan gaan wij op zoek naar nieuw talent.
Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Klik hier!
 
 
 
Ga naar het overzicht