Collegegeld voor het eerste studiejaar wordt gehalveerd

Geplaatst: 16 Jul 2018

Categorie: Nieuws

Collegegeld voor het eerste studiejaar wordt gehalveerd | Klassekrachten

Alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen voortaan de helft minder collegegeld voor hun eerste studiejaar. Afgelopen week stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van de minister van Onderwijs dat het hoger onderwijs toegankelijker moet maken.

 

Korting
De korting geldt alleen voor mensen die nog niet eerder hebben gestudeerd. Studenten die komend schooljaar starten met een lerarenopleiding krijgen zelfs twee studiejaren korting op hun collegegeld. Door hen een extra jaar korting te geven op het collegegeld hoopt het kabinet meer jongeren te interesseren voor het onderwijs. Dit moet bijdragen aan het nijpende lerarentekort.

Kritiek

Hoewel er in de Eerste- als in de Tweede Kamer een grote meerderheid voor de plannen van de Minister van Onderwijs is, uiten veel partijen ook kritiek. Zij hebben vraagtekens bij de effectiviteit van dit wetsvoorstel. Volgens de Raad van State is het niet duidelijk of er een verband is tussen het lerarentekort en de hoogte van het collegegeld. Bovendien wordt het lerarentekort volgens de Raad van State niet alleen veroorzaakt doordat er te weinig studenten een lerarenopleiding volgen. Volgens de raad zijn er meer maatregelen nodig om het lerarentekort terug te dringen.

Studieschuld

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en studentenorganisatie ISO zijn kritisch over de nieuwe wet. De LSVb geeft aan dat het goed is dat de overheid erkent dat studeren erg duur is geworden, maar dat deze korting een druppel op de gloeiende plaat is. Volgens studentenorganisatie ISO weegt de korting op het collegegeld niet op tegen de hoge studieschulden van studenten, die zijn veroorzaakt door de invoering van het leenstel.

 

Bron: NOS

 

Ga naar het overzicht