Kinderen presteren slechter op school

Geplaatst: 19 Apr 2018

Categorie: Nieuws

Kinderen presteren slechter op school | Klassekrachten

Het onderwijs in Nederland gaat echt achteruit. De onderwijsinspectie heeft een onderzoek uitgevoerd bij het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij hebben de resultaten vergeleken met 20 jaar geleden.

 

Op het basisonderwijs hebben steeds meer leerlingen moeite met rekenen en taal. Jaarlijks komen er 3.500 leerlingen van de basisschool die laaggeletterd zijn en 13.000 leerlingen die moeite hebben met rekenen.

 

Niet alleen op het gebied van taal en rekenen gaan de prestaties achteruit, maar ook bij cultuur- en natuurlessen, techniek en gym. 

 

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen. Kinderen die niet op een basisniveau kunnen rekenen en schrijven, zullen daar in hun hele verdere schoolloopbaan en leven last van hebben. Wie niet kan hoofdrekenen zal ook vastlopen in de economielessen op het voorgezet-, middelbaar- of hoger onderwijs. Wie problemen heeft met het lezen van eenvoudige teksten zal, eenmaal volwassen, een brief van bijvoorbeeld de belastingdienst niet begrijpen.

 

Verklaring

Een sluitende verklaring heeft de onderwijsinspectie niet. Voor een deel wordt het gemiddelde omlaag getrokken doordat de beste leerlingen in twintig jaar tijd minder goed zijn gaan rekenen en lezen. Daarnaast is het vermoede dat sommige scholen minder tijd besteden aan taal en rekenen.

 

Kwaliteitsverschillen

De inspectie signaleert in haar rapport onderlinge kwaliteitsverschillen tussen scholen op het gebied van taal en rekenen. In het rapport komen sterke onderlinge verschillen naar voren tussen scholen met leerlingen met een migratieachtergrond en scholen met leerlingen zonder een migratieachtergrond. Zo scoren scholen met leerlingen met een migratieachtergrond 17 procent slechter als het gaat om taal.

 

Segregatie

De inspectie signaleert in haar rapport verder dat het Nederlandse onderwijs steeds verder gesegregeerd raakt ten opzichte van andere landen. Leerlingen met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond clusteren samen op aparte scholen. Er ontstaan in het Nederlands onderwijs 'bubbels van gelijkgestemden', schrijft de inspectie, 'waar leerlingen nauwelijks uitkomen.' 

Vooral kinderen met hoogopgeleide ouders scheiden zich af. Zij kiezen vaker voor scholen met bijzondere onderwijsconcepten, zoals tweetalig onderwijs of een technasium. Ook als het om etnische achtergrond gaat is het Nederlandse onderwijs nog behoorlijk gesegregeerd, maar opvallend genoeg neemt dat onderscheid juist af.

Kansongelijkheid en kwaliteitsverschil zijn zorgelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs volgends de onderwijsinspectie en zorgen deze er ook voor dat het onderwijs achteruit gaat.

 

Ga naar het overzicht