Flexibel werkgeverschap in het onderwijs

Geplaatst: 28 Dec 2017

Categorie: Nieuws

Flexibel werkgeverschap in het onderwijs | Klassekrachten

Op dit moment vliegen de berichten over het salaris van leerkrachten, de werkdruk binnen het onderwijs en het geld dat de overheid hiervoor beschikbaar stelt je om de oren. Sinds onderwijsinstellingen eigen risicodrager zijn geworden voor de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid zijn vaste dienstverbanden duurder geworden. Sindsdien staan onderwijsinstellingen anders in de besluitvorming over contractvormen. 

 

 

 

Voordat er een besluit wordt genomen over de contractvorm van een bepaalde medewerker kijkt een onderwijsinstelling naar de uitkeringskosten die na afloop van het contract optreden. Hierbij wordt ook naar werkervaring en opgebouwde rechten gekeken. Daarnaast zijn de kosten die de werkgever moet dragen bij re-integratie in het geval van zieke medewerkers voor veel instellingen te hoog.

 

Klassekrachten komt dagelijks in aanraking met (grote) schoolbesturen. Het is ons opgevallen dat veel schoolbesturen in het primair onderwijs zijn gaan werken met eigen vervangingspools, waarbij een deel van de vervangers een vaste aanstelling heeft. Helaas brengen deze pools ook de nodige zorgen met zich mee omdat deze vervangingspools vaak niet toereikend genoeg zijn. Meestal worden flexibele constructies alleen ingezet voor tijdelijke werkzaamheden (‘piek en ziek’). Dit heeft als gevolg dat andere leerkrachten, die vaak al een eigen klas onder hun hoede hebben,  genoodzaakt zijn om bij te springen waardoor de werkdruk, die al hoog was, nog verder oploopt.

 

Klassekrachten is in het leven geroepen om scholen hulp te bieden bij het te kort aan leerkrachten. Dit doen wij niet door iemand het vel over de oren te halen maar door praktisch mee te denken en tegen reële kosten de vervangingspools aan te vullen met een flexibele schil. Desgewenst nemen wij ook het juridisch werkgeverschap uit handen. Dit in tegenstelling tot dure detacheringsbureaus die leerkrachten aanbieden tegen hogere uurlonen en tarieven.

 

Wilt u weten wat onze voorwaarden zijn? Of wilt u weten hoe wij bij uw bestuur, school of instelling mee kunnen denken over een vervangingspool? Neem contact met ons op en wij komen graag bij u langs!

 

Ga naar het overzicht